Trụ sở chính: Trụ sở chính: Nam Cường Building, La Khê, Hà Đông, Hà Nội