Trụ sở chính: Văn phòng tại Hà Nội: CT3, Tòa The Pride, La Khê, Hà Đông, Hà Nội